Banner

Děkujeme všem, kdo si přidáte náš banner na vaše stránky. Pošlete nám na oplátku váš, rádi ho na naše také umístím:-)

Tento banner vložíte na své stránky tak, že zkopírujtete následující HTML kód a vložíte jej do zdrojového kódu Vašich stránek:

 

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60" id="20051206_dooffy_banner_lukovsky_dvur_468_60" align="">
<param name="movie" value="http://www.lukovsky-dvur.cz/banner/banner_lukovsky_dvur.swf">
<param name="quality" value="high">
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
<embed src="http://www.lukovsky-dvur.cz/banner/banner_lukovsky_dvur.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" width="468" height="60" name="Lukovský dvůr" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginpage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>
</object>

 


© 2005-2013 Ing. Petr Kotěra, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz